Kvalifikace - osvědčení

 

Tomáš Výška – osvědčení revizní technik

Tomáš Výška – příloha k osvědčení

Tomáš Výška – instruktor obsluh motorových manipulačních vozíků

Tomáš Výška – prohlídky vázacích a upínacích řetězů

Tomáš Výška – prohlídka ocelových lan a textilních vázacích prostředkůJsme v Asociaci odborných pracovníků pro zdvihací zařízení-ČR

Josef Výška – revizní technik